Verejné vystúpenia

Termíny verejných vystúpení pre vás pravidelne aktualizujeme.
(Zmena programu vyhradená)
Súkromné produkcie na našej stránke nezverejňujeme.
         
 AUGUST        
         
 15. augusta o 19:00 h    Kočovce    Tanečná zábava
 23. augusta o 20:00 h    Stránske    Tanečná zábava
         
 SEPTEMBER      
         
 5. septembra o 17:00 h    Partizánske    Koncert
 15. septembra o 15:00 h    Zašová (CZ)    Koncert
 26. septembra o 17:00 h    Týn nad Vltavou (CZ)    Koncert
         
 OKTÓBER        
         
 16. októbra o 18:00 h    Studénka (CZ)    Tanečný večer
         
 NOVEMBER        
         
  8. novembra o 15:00 h    Zábřeh na Moravě (CZ)    Tanečné popoludnie
         
 DECEMBER        
         
 26. decembra o 19:00 h    Lazany    Štefanská zábava
         

BB akcie