Verejné vystúpenia

Termíny verejných vystúpení pre vás pravidelne aktualizujeme.
(Zmena programu vyhradená)
Súkromné produkcie na našej stránke nezverejňujeme.
         
         
         
August        
         
 17. augusta o 21:30 h    Stránske    Hody - Tanečná zábava       plagát        
 18. augusta o 15:00 h  Nedožery - Brezany   Tanečné popoludnie "Pod vŕbičkami"
 24. augusta o 16:00 h    Hronský Beňadik - Psiare    Koncert
 31. augusta o 17:00 h    Drážovce    Koncert
         
 September        
         
 7. septembra o 13:00 h    Horné Opatovce    Koncert
 29. septembra o 16:00    Nitrica    Koncert
         
 Október        
         
 25. októbra o 19:00 h    Soběslav (CZ)    Koncert
 27. októbra o 15:00 h    Oslany    Koncert
         
November        

BB akcie